کتاب آموزش زبان عربی + فایل های صوتی کتاب

نام کتاب: العربية بين يديك - عالم العربية توضیحات: اين كتاب يكي از بهترين كتابهايي است كه براي آموزش مکالمه عربي در قالب يک نظام جامع آموزشي تاليف شده و اکثر مولفه هاي لازم براي آموزش زبان دوم را داراست. از خصوصيات اين کتاب مي توان به موارد زير اشارهعربی|یو ام|umj
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان کتاب آموزش زبان عربی + فایل های صوتی کتابآماده دریافت می باشد .

نام کتاب: العربية بين يديك - عالم العربية توضیحات: اين كتاب يكي از بهترين كتابهايي است كه براي آموزش مکالمه عربي در قالب يک نظام جامع آموزشي تاليف شده و اکثر مولفه هاي لازم براي آموزش زبان دوم را داراست. از خصوصيات اين کتاب مي توان به موارد زير اشاره کرد: - وجود گفتگوهاي موضوع‌بندي شده، کوتاه و آموزشي - وجود تمارين کافي براي هر موضوع در انواع و اشکال مختلف - ارائه راهکارهاي ارتقاء مکالمه از طريق بازخواني و تکرار محفوظات کلمه اي و...